archiwum kategorii: Artykułylogo
Wpisy ten zawiera interesujące dla nas linki, jeżeli chcesz dodać nowy, skontaktuj się z administratorem. Chrześcijańska stron dla głuchych, dobry-znak.pl Facebook: Dobry Znak Oferty pracy: http://praca.obpon.pl/ http://bponetwork.pl/oferty-pracy/

Interesujące linki
Martyn Sibley and Srin Madipalli, founders of Disability Horizon magazine
Wstęp Niniejsze opracowanie ma charakter wprowadzający w problematykę dotyczącą niepełnosprawności ruchowej. Ma ono zaznajomić potencjalnego czytelnika z kluczowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z rozpatrywanym problemem. Odbiorcy, którzy zechcą zapoznać się treścią tu zawartą powinni pamiętać, iż autor tylko sygnalizuje jego zdaniem najważniejsze kwestie związane z przedmiotem studium. Należy również podkreślić, […]

Niepełnosprawność ruchowa – od poznania do współdziałania


gluchoniemy
O czym należy pamiętać, rozmawiając z osobą niesłyszącą Niech Twoje ciało (twarz, ręce) i gestykulacja będą skierowane ku osobie, z którą rozmawiasz. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Osoba niesłysząca musi cię obserwować przez cały czas w trakcie twojej wypowiedzi i oczekuje, że ty też będziesz ją obserwować, kiedy ona będzie coś komunikować […]

Rozmowa z osobą niesłyszącą


Andrzej
„Miej serce i patrz w serce” – właściwe postrzeganie osoby z niepełnosprawnością Słowo wstępne Treść niniejszego opracowania charakteryzuje w większości osoby z dysfunkcją narządu ruchu, które zmagają się z trudnościami wynikającymi z uszkodzeń i braków w anatomicznej strukturze, zaburzeń czynności motorycznych, które nie naruszają anatomicznej struktury narządu, deformacji narządu ruchu, […]

Miej serce i patrz w serceniepelnosprawnoscruchowa
Co to jest niepełnosprawność ruchowa? Niepełnosprawność ruchowa to nieprawidłowa budowa i/lub funkcjonowanie ciała spowodowana przez wady wrodzone, choroby bądź inne uszkodzenia powstałe w toku życia. Jednocześnie z niepełnosprawnością ruchową występować mogą choroby przewlekłe lub inne rodzaje niepełnosprawności – słuchowa, wzrokowa, intelektualna, czy autyzm. Jakie są rodzaje niepełnosprawności ruchowej? Przykładami niepełnosprawności […]

Niepełnosprawność ruchowa


gluchoniemy
Uszkodzenie słuchu to niepełnosprawność, która jest niewidoczna. Czasem możliwa jest do rozpoznania przez wnikliwego obserwatora, który dostrzeże przy uchu urządzenie wspomagające słyszenie, np. aparat słuchowy (technika jednak zmierza do coraz większej miniaturyzacji, więc bywa to czasem trudne). Niesłyszący większej grupie mogą posługiwać się językiem migowym i przez to „stać się […]

Spotkanie z osobą z uszkodzonym słuchem


ir8jpujh
prof. Anna Zamkowska Definicja i stopnie niepełnosprawności intelektualnej Niepełnosprawność intelektualna jest to „niepełnosprawność powstająca przed 18. rokiem życia, charakteryzująca się istotnymi ograniczeniami zarówno w funkcjonowaniu intelektualnym,             jak i w zachowaniu przystosowawczym, które definiowane jest poprzez adaptacyjne umiejętności poznawcze, społeczne i praktyczne” (R.Luckasson i in.,2002)   Stopnie upośledzenia umysłowego (DSM-IV) lekkie […]

Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszymautyzm
Osoba autystyczna w Kościele, Dr hab. Anna Zamkowska Osoba ze spektrum autyzmu- Boże cudowne stworzenie Spostrzeganie każdego człowieka przez „Boże okulary”: I Mojż. 1,27 stworzeni na podobieństwo Boże 139, 13-14 cudownie ukształtowani w łonie matki Ef 2,10 stworzeni dla wykonania Bożego celu   10 strategii włączenia osób z autyzmem do […]

Osoba autystyczna w Kościele