archiwum dzienne: 17 Październik 2015


gluchoniemy
Uszkodzenie słuchu to niepełnosprawność, która jest niewidoczna. Czasem możliwa jest do rozpoznania przez wnikliwego obserwatora, który dostrzeże przy uchu urządzenie wspomagające słyszenie, np. aparat słuchowy (technika jednak zmierza do coraz większej miniaturyzacji, więc bywa to czasem trudne). Niesłyszący większej grupie mogą posługiwać się językiem migowym i przez to „stać się […]

Spotkanie z osobą z uszkodzonym słuchem