archiwum dzienne: 22 Październik 2015


Koalicja na rzecz rodzicielstwa zatępczego 1
Stowarzyszenie SChRON przyjęte jako członek wspomagający do Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej W dniu 9 października 2015 roku odbyło się w Krośnie Walne Zebranie Zarządu Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. „Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej” – http://www.koalicja.org/, jest to grupa praktyków z całej Polski, której misją jest […]

Jesteśmy w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej