Obóz letni Jurata 2015


Foto-wspomnienia

Sprawozdanie z obozu dla rodzin z niepełnosprawną młodzieżą – Jurata 2015

Tegoroczny obóz dla rodzin z młodzieżą niepełnosprawną, odbył się w dniach 8-21 sierpnia w Juracie, położonej w Zatoce Puckiej. Profilaktyczny Dom Zdrowia, w którym gościliśmy po raz pierwszy, spodobał się wszystkim uczestnikom. Spokojna atmosfera Juraty, bliskość morza, przyjazny personel, smaczne posiłki i słoneczna pogoda sprzyjały dobremu wypoczynkowi.

W programie dnia były poranne spotkania, prowadzone osobno dla rodziców i niepełnosprawnej młodzieży. Młodzież miała terapię zajęciową, na którą składały się śpiew, lekcja biblijna ilustrowana scenkami wykonanymi przez podopiecznych i prezentacją multimedialną oraz zajęcia plastyczne.

W obozie uczestniczyło 59 osób, w tym 19 osób niepełnosprawnych. Obóz miał charakter chrześcijański, jako że organizatorem było Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin działające przy Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chociwlu oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych SChRON. Uczestnicy pochodzą z różnych wyznań chrześcijańskich i przyjechali z różnych stron Polski, w tym z Warszawy, Radomia, Lubelszczyzny i Śląska, ale także z zagranicy – z Wielkiej Brytanii.

Kadrę stanowili zarówno stali pracownicy, jak i nowi pomocnicy- opiekunowie. Kierownik turnusu – Pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chociwlu Henryk Kufeld – czuwał nad całością obozu, pomagała mu w tym Natalia Niwińska. Biblijne wykłady dla rodziców prowadził, jak w ubiegłym roku, Leszek Wrzecionko, ojciec niepełnosprawnego Bartka. Kontynuował temat Odpocznienia w Bogu, istotny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Trzy spotkania dotyczyły biblijnego spojrzenia na cierpienie i prowadził je Henryk Kufeld.

Ewa Kur i Anna Zamkowska z Radomia prowadziły lekcje biblijne poświęcone Bożej zbroi. W zrozumieniu lekcji bardzo pomocne były atrakcyjny pokaz multimedialny i oryginalne dekoracje. Anna Rachimow z Lublina przygotowała i prowadziła zajęcia plastyczne, a Konrad Kita gry i zabawy ruchowe. Igor Niwiński i Maria Kufeld prowadzili z młodzieżą śpiew i naukę piosenek chrześcijańskich. Witold Zamkowski z Radomia był zaangażowany w opiekę nad chłopcami. Jako dojrzały chrześcijanin służył również rodzicom wsparciem duszpasterskim. Agnieszka Górecka z Żyrardowa wspaniale wspierała nas w prowadzeniu zajęć. Opiekunowie chętnie zabierali niepełnosprawną młodzież na spacery, dając rodzicom czas na odpoczynek.

Dodatkową atrakcją turnusu była wycieczka na Hel, połączona z rejsem kutrem po Bałtyku i zwiedzaniem fokarium.

Turnus stanowił też dobrą okazję do wsparcia rodzin modlitwą i poradą duszpasterską. Pan Bóg był z nami i kształtował z nas wspierającą się społeczność.