Nasze comiesięczne spotkania w Lublinie


Służba wśród niepełnosprawnych w Kościele Chrześcijan Baptystów w Lublinie jest kontynuacją spotkań prowadzonych od 1966 roku przez Marię i Henryka Kufeldów. Od kilku lat odpowiedzialną za służbę jest siostra Anna -Barbara R. W przygotowanie zajęć zaangażowane są Siostry : Ewa M., Halina Ch., Kaye H., oraz Joanna D.  Rozważanie Bożego Słowa z Rodzicami prowadzi pastor Randy Hacker.

Cały rok powierzamy nasze spotkania Bogu, modląc się o Jego prowadzenie i opiekę podczas naszych zajęć.  Stałymi elementami naszych spotkań są: wspólny czas z Biblią, świadectwa ewangelizacyjne, uwielbianie Pana, zabawy, lekcje biblijne dla młodzieży , zajęcia plastyczno-techniczne oraz wspólny czas ze Wszystkimi przy kawie, herbacie i ciastku. Korzystamy z technik i metod aktywizujących niepełnosprawną młodzież, które są nośnikiem zdobywania praktycznych umiejętności.

To dla nas wielki przywilej służyć takim Osobom. Pragniemy nadal z pomocą Pana kontynuować nasze spotkania służąc naszym Bliźnim i niechaj Pan Jezus Chrystus odbiera sobie chwałę ze wszystkiego, co pochodzi z Jego rąk. Jesteśmy także wdzięczni Bogu za wsparcie , którym służyła nam s.Anna Z. z Radomia udzielając nam podczas szkolenia merytorycznych wskazówek.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych naszymi spotkaniami, w przedostatnią sobotę, każdego miesiąca. Spotkania mają miejsce w budynku przy ulicy Kochanowskiego 38a w Lublinie, o godzinie 11.

Anna -Barbara R.

 

Więcej informacji: http://baptysci.lublin.pl/spotkania/niepelnosprawni