Jesteśmy w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej


Wystąpienie Anny Zamkowskiej w Koalicja na rzecz rodzicielstwa zatępczego Koalicja na rzecz rodzicielstwa zatępczego

Stowarzyszenie SChRON przyjęte jako członek wspomagający do Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

W dniu 9 października 2015 roku odbyło się w Krośnie Walne Zebranie Zarządu Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. „Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej” – http://www.koalicja.org/, jest to grupa praktyków z całej Polski, której misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Podstawą ich działań jest założenie, że dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia.

Po zaprezentowaniu przez Annę Zamkowską charakterystyki Stowarzyszenia SChRON, zostało ono przyjęte do grona członków wspierających Koalicji. Członkowie Koalicji zainteresowani byli organizowanymi przez nas turnusami rehabilitacyjnymi i serdecznie przyjęli nas do swego grona. Podkreślano, że ze względu na obecność w większości rodzin zastępczych dzieci z niepełnosprawnością przystąpienie SChRON do Koalicji jest mocno uzasadnione. Przewodnicząca Zarządu, pani Edyta Wojtasińska, zaproponowała Stowarzyszeniu obszary wspólnych działań.

Przedstawicielem SChRON w Koalicji jest Joanna Wilk, uczestnicząca w jej działaniach od początku. Pani Joanna Wilk działa w zespole trenerów (jeden z zespołów Koalicji) i prowadzi wraz z mężem Waldemarem (również członkiem SChRON) Rodzinny Dom Dziecka w Garbowie.

Następnego dnia, Anna Zamkowska uczestniczyła w Forum na temat „Potrzeby rodzicielstwa zastępczego a możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa”.

Anna Zamkowska