Rozmowa z osobą niesłyszącą


O czym należy pamiętać, rozmawiając z osobą niesłyszącą

  1. Niech Twoje ciało (twarz, ręce) i gestykulacja będą skierowane ku osobie, z którą rozmawiasz.

  1. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Osoba niesłysząca musi cię obserwować przez cały czas w trakcie twojej wypowiedzi i oczekuje, że ty też będziesz ją obserwować, kiedy ona będzie coś komunikować werbalnie lub językiem migowym.

  1. Nie zakrywaj ust czy twarzy rękami, ani nie odwracaj się od osoby niesłyszącej, kiedy rozmawiasz z innymi słyszącymi. Ta zasada odnosi się zarówno do niesłyszących dzieci, jak i dorosłych. Jeśli w trakcie rozmowy (z dzieckiem lub dorosłym), musisz przedyskutować coś na temat osoby niesłyszącej z inną osobą słyszącą, nie rób tego w jej obecności. Jeśli trzeba, przeprowadź rozmowę w innym pomieszczeniu lub wybierz inną porę – postępuj tak, jak zachowałbyś się w przypadku osoby słyszącej.

  1. Nie pozwól, aby Twoja uwaga została odwrócona przez inną słyszącą osobę, ani nie zaczynaj ustnej konwersacji z inną osobą w obecności niesłyszącej, z którą wcześniej rozmawiałeś, bez co najmniej przeproszenia za zaistniałą sytuację.

  1. Postaraj się włączać każdą osobę niesłyszącą we wszystkie rozmowy, które prowadzisz z drugą osobą słyszącą. Jeśli potrafisz, użyj języka migowego. Jeśli twój rozmówca również zna język migowy, dzięki tobie będzie pamiętać, aby go używać. Jeśli nie, możesz delikatnie przypominać rozmówcy o konieczności tłumaczenia jego wypowiedzi osobie niesłyszącej. Jeśli twój rozmówca nie zna języka migowego, zapytaj osoby niesłyszącej czy zrozumiała wypowiedzi osoby słyszącej – jeśli nie, przekaż co zostało powiedziane.

  1. Nie traktuj osoby niesłyszącej jak dziecka. Brak umiejętności językowych i/lub prostota mogą ukryć jej znakomite zdolności umysłowe. Iloraz inteligencji tej osoby może być dużo wyższy niż twój, więc jeśli odnosisz się do niej bez szacunku, może zareagować lekko pogardliwie. Dlatego traktuj ją z godnością i szacunkiem, zgodnie z jej wiekiem i pozycją społeczną.

  1. Aby zwrócić uwagę osoby niesłyszącej, delikatnie poklep ją po ręce lub ramieniu. Można też tupnąć w podłogę, jeśli jest zrobiona z drewna lub innego materiału niosącego wibracje, albo zastukać w blat stołu. Należy jednak uważać, aby nie zrobić tego zbyt gwałtownie i energicznie, aby nikogo nie przestraszyć. Wibracje są często sygnałem ostrzegawczym dla niesłyszących.

  1. Pamiętaj, że osoby niesłyszące w swoim dzieciństwie i życiu dorosłym często doświadczały sygnałów takich jak: „Nie ważne”, „Później ci powiem”, „Mniejsza z tym, sam się tym zajmę”. Ważna jest twoja wrażliwość, aby włączyć osobę niesłyszącą w każdą konwersację.