Konferencja 16.04 – Kościół a służba osobom niepełnosprawnym


Informacje o konferencji

Informacja o konferencji Cieszyn 2016
Termin konferencji: 16 kwietnia 2016r.

Program konferencji

10.00 – 10.30 Powitanie, modlitwa – pastor Janusz Cieplik
Uwielbienie
10.30 – 11.15 Wykład: Niepełnosprawność w świetle Biblii – Pastor Henryk Kufeld
11.15 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.30
12.30-13.30 Warsztaty prowadzone w 2 grupach równoległych: Dotknąć niepełnosprawności (podstawowe informacje praktyczne na temat różnych rodzajów niepełnosprawności): wzrokowej, słuchowej, ruchowej, intelektualnej i autyzmu
13.30- 14.30 Obiad
14.30 – 16.00 Integracja osób niepełnosprawnych w lokalnych kościołach/społecznościach, Elżbieta Baum,
Co dla niepełnosprawnych może zrobić Kościół? Pastor Henryk Kufeld, Anna Zamkowska
16.00 – 16.15 Przerwa
16.15 – 16.45 Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych – prezentacja, możliwości służby „SChRON”
16.45 – 17.00 Podsumowanie

Mówcy konferencyjni

H_Kufeld
A_Zamknowska
Elżbieta Baum

Henryk Kufeld

Od 1991r. jest pastorem zborów baptystycznych. Ojciec dorosłej córki z zespołem Downa. Od kilkunastu lat wraz z żoną Marylą prowadzą służbę o charakterze duszpasterskim dla rodzin z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi poprzez obozy wakacyjne i cykliczne spotkania. Prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”.

Anna Zamkowska

Profesor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Zaczynała swoja karierę jako nauczyciel szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Od 1993 roku nauczyciel akademicki w Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii. Prowadzi zajęcia biblijne na obozach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i szkolenia dla osób pracujących z nimi. Autor 3 książek i ponad 90 artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe: wsparcie edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami w różnych formach kształcenia, kultura szkoły włączającej uczniów niepełnosprawnych, sieć wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. V-ce prezes Stowarzyszenia SChRON.

Elżbieta Baum

Mgr oligofrenopedagog, nauczyciel Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie.

Organizatorzy

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”, Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Elim” w Cieszynie

Miejsce

Kościół Zielonoświątkowy, Zbór „Elim”, ul. Bożnicza 5, Cieszyn

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: niepelnosprawniwkosciele@tlen.pl
oraz telefonicznie: Justyna Wałach tel. 509 730 054

Zapraszamy!

Możesz również wypełnić poniższy formularz:

[contact-form-7 id=”234″ title=”Formularz 1″]