Sprawozdanie z akcji „Wózki dla Polski”, 15.06.2016, Radom


15 czerwca 2016 roku odbyła się w Radomiu, w ramach akcji „Wózki dla Polski”, bezpłatna dystrybucja wózków inwalidzkich. Organizatorami akcji były stowarzyszenia „Joni i Przyjaciele” Polska oraz Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych SChRON.
Kilkunastu specjalistów ze Stanów Zjednoczonych pracujących dla Stowarzyszania Joni and Friends przyjechało z USA by pomóc we właściwym doborze wózka. Pracowali z niezwykłą życzliwością i poświęceniem. Niekiedy dopasowanie jednego wózka trwało dwie godziny, zawsze poprzedzone było modlitwą o właściwy dobór wózka. Dzięki temu każdy uczestnik mógł otrzymać wózek najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.
Z akcji skorzystały 23 osoby z Radomia i okolic.
Przyjazdowi gości towarzyszyły, zorganizowane w dniu poprzedzającym akcję, spotkania w gościnnych murach szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Budujemy Przystań i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących na ul. Struga, gdzie goście spotkali się z niezwykle ciepłym przyjęciem dyrekcji i nauczycieli oraz mogli zapoznać się z ośrodkiem, a także obserwować zajęcia edukacyjne prowadzone z dziećmi (w szkole Stowarzyszenia Budujemy Przystań).
Wieczorem, w Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (KCHWE) odbyło się spotkanie przygotowawcze połączone z wysłuchaniem poruszających historii Bożego powołania do służby wśród niepełnosprawnych oraz wykładałem mgr Andrzeja Czermińskiego na temat właściwego podejścia do osób niepełnosprawnych ruchowo.
Składamy podziękowania pastorom Krzysztofowi Czechowskiemu (KCHWE) i Eugeniuszowi Świerczyńskiemu (Kościół Jezusa Chrystusa) za użyczenie sal na spotkania oraz dyrekcjom szkół za gościnne przejęcie i poświęcony czas.

Anna Zamkowska, wiceprezes SChRON