Konferencja Kościół a służba osobom niepełnosprawnym


Konferencja KOŚCIÓŁ A SŁUŻBA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Olsztyn 5 listopada 2016r.

Organizatorzy
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”
Kościół Zielonoświątkowy „Twoja Przystań” w Olsztynie
Kościół Chrześcijan Baptystów w Olsztynie

Program konferencji

10.00 – 11.00 Powitanie i Modlitwa
Uwielbienie/ przedstawienie się uczestników
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych – prezentacja, możliwości służby „SChRON”
11.00 – 12.00 Wykład: Niepełnosprawność w świetle Biblii. Henryk Kufeld (pytania – odpowiedzi)
12.00 – 12.15 Przerwa
12.15 – 13.00 Co dla niepełnosprawnych może zrobić lokalny Kościół? Prof. Anna Zamkowska cz.1
13.00- 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Warsztaty: „Dotknąć niepełnosprawności” (podstawowe informacje praktyczne na temat różnych rodzajów niepełnosprawności: wzrokowej, słuchowej, ruchowej, niepełnosprawność intelektualna i autyzm) w grupach
16.00– 16.15 Przerwa
16.15- 17.00 Co dla niepełnosprawnych może zrobić lokalny Kościół? cz.2
17.00 – 17.15 Podsumowanie

Mówcy konferencyjni

H_Kufeld
Henryk Kufeld
Od 1991r. jest pastorem zborów baptystycznych. Ojciec dorosłej córki z zespołem Downa. Od kilkunastu lat wraz z żoną Marylą prowadzą służbę o charakterze duszpasterskim dla rodzin z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi poprzez obozy wakacyjne i cykliczne spotkania. Prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”.

A_Zamknowska
Anna Zamkowska
dr hab., prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Zaczynała swoja karierę jako nauczyciel szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Od 1993 roku nauczyciel akademicki w Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii. Prowadzi zajęcia biblijne na obozach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i szkolenia dla osób pracujących z nimi. Autor 3 książek i ponad 90 artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe: wsparcie edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami w różnych formach kształcenia, kultura szkoły włączającej uczniów niepełnosprawnych, sieć wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. V-ce prezes Stowarzyszenia SChRON.

Koszty – udział jest nieodpłatny

Miejsce – Olsztyn, siedziba Kościoła Zielonoświątkowego „Twoja Przystań”
ul. Pstrowskiego 34
Patronat medialny: Radio „Chrześcijanin”, Radio „Pielgrzym”

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: konferencjaschron@tlen.pl

oraz telefonicznie: Katarzyna Lewandowska 691 019 885

Tą drogą można uzyskać więcej informacji i wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Konferencja Olsztyn 5.11.2016

Ko