Konferencja w Ełku 2.12.2017


Zapraszamy na konferencję „Kościół a służba osobą niepełnosprawnym”. Odbędzie się ona 2 grudnia 2017 w Ełku, Kościele Chrześcijan Baptystów.
Więcej informacji, po kliknięciu na poniższy plakat konferencyjny.
Konferencja Ełk 2017

Konferencja

KOŚCIÓŁ A SŁUŻBA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 EŁK,  2 grudnia 2017r,  g. 10.00 – 17.00                

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”

Kościół Chrześcijan Baptystów w Ełku

 

Program konferencji

10.00 – 10.45 Powitanie i Modlitwa

Uwielbienie/ przedstawienie się uczestników

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych – prezentacja, możliwości służby „SChRON”10.45 – 11.30 Niepełnosprawność w świetle Biblii – Pastor Henryk Kufeld11.30 – 11.45Przerwa11.45 – 12.30Co dla niepełnosprawnych może zrobić lokalny Kościół? Prof. Anna Zamkowska12.30 – 13.10Zobaczyć razem – Robert Martyniak13.10- 14.00Obiad14.00 – 14.40Warsztaty: „Dotknąć niepełnosprawności” – niepełnosprawność ruchowa – mgr Andrzej Czermiński14.40 – 15.20Warsztaty: „Dotknąć niepełnosprawności” – autyzm – mgr Ewa Drzymkowska15.20– 15.30Przerwa15.30 – 16.10Warsztaty: „Dotknąć niepełnosprawności” – niepełnosprawność intelektualna i mgr Agnieszka Górecka16.10- 17.00Czas wzajemnej inspiracji: co zrobić z tym co usłyszałem? Pomysły jakie się zrodziły w głowach uczestników. Zastosowanie w lokalnych zborach. Wzajemna współpraca w tym  ze Stowarzyszeniem SChRON.

 

Mówcy konferencyjni

 

Henryk Kufeld

Od 1991r. jest pastorem zborów baptystycznych. Ojciec dorosłej córki             z zespołem Downa. Od ponad dwudziestu  lat wraz z żoną Marylą prowadzą służbę o charakterze duszpasterskim dla rodzin z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi poprzez obozy wakacyjne i cykliczne spotkania. Prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”.

 

Anna Zamkowska, dr hab., prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Prowadzi zajęcia biblijne na obozach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i szkolenia dla osób z nimi pracujących. Autor 3 książek i ponad 100 artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe: wsparcie edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami w różnych formach kształcenia, kultura szkoły włączającej uczniów niepełnosprawnych, sieć wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. V-ce prezes SChRON.

 

Robert Martyniak – osoba z uszkodzeniem wzroku, jest doradcą w „Zobaczyć Razem” – misji na rzecz ludzi słabowidzących. Doradza w doborze sprzętu optycznego, udziela informacji o ośrodkach prowadzących diagnozę funkcjonalną możliwości wzrokowych, prowadzi doradztwo dla rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem i osób tracących wzrok

 

Andrzej Czermiński jest osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa. Zna niepełnosprawność z własnego doświadczenia jako osoba z mózgowym porażeniem dziecięcym. Siłę do pokonywania przeszkód czerpie z Bożego Słowa. Pragnieniem jego serca jest zaszczepiać w ludziach wiarę, która niesie nadzieję i wskazywać na miłość, którą oferuje Pan Jezus Chrystus każdemu człowiekowi, a której moc daje siłę do pokonania wszelkich trudności. Ma żonę i synka. Zdobył licencjat z pedagogiki rewalidacyjnej i teologii baptystycznej oraz tytuł magistra z profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

 

Ewa Drzymkowska – mgr wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta SI, trener Biofeedback, prowadzi wczesne wspomaganie i terapię dziećmi z autyzmem

Agnieszka Górecka – mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żyrardowie, członek zarządu SChRONu, organizuje obozy dla młodzieży z niepełnosprawnością Schronowisko.

Koszty – udział jest nieodpłatny, opłata za obiad 15 zł. (w miarę możliwości)

 

Miejsce Kościół Chrześcijan Baptystów, zbór w Ełku, ul. 3-go Maja 8

Patronat medialny: Radio „Chrześcijanin”

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: konferencjaschron@tlen.pl oraz telefonicznie: Grzegorz Gawrych  506  999 506;  Agnieszka Górecka 882 154 051 (po 16.00)

 

Celem konferencji jest wyposażenie w wiedzę pozwalającą lepiej zrozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zasugerowanie przykładowych sposobów uczynienia lokalnego Kościoła miejscem bardziej przyjaznym dla tej grupy. Konferencja jest skierowana do wszystkich, którzy chcą być wyposażeni do posługi osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Odbiorcami mogą być pastorzy, liderzy grup domowych, pracownicy wśród dzieci, ale także wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności.

 

ZAPRASZAMY!