Misja „Zobaczyć Razem”


Misja „Zobaczyć Razem”

Misja „Zobaczyć Razem” prowadzi działalność na rzecz ludzi słabo widzących inicjowaną przez norweską Chrześcijańską Fundację „Bezpieczne Schronienie”.

Jej celem jest pomocy osobom słabo widzącym w ich fizycznych, społecznych i duchowych potrzebach, umożliwienie równouprawnionego dostępu do życia w społeczeństwie w każdym jego aspekcie.

Projekt powstał z inspiracji podobnej służby prowadzonej przez norweską organizację KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde – której nazwa znaczy: chrześcijańska służba wśród osób niewidomych i słabo widzących.

Chrześcijańska Fundacja „Bezpieczne Schronienie” założona została w Norwegii w 1990 roku. Naszą wizją jest pomoc ludziom w ich trudnych sytuacjach życiowych, zarówno materialnych, jak i duchowych. „Bezpieczne Schronienie” działa w Polsce na dwóch polach. Jedno, to wspomaganie ludzi bardzo słabo widzących, z rożnymi wadami wzroku przez Misję „Zobaczyć Razem”. Drugie pole, to partnerowanie Misji Nowa Nadzieja w pomaganiu osobom uzależnionym i bezdomnym.

„Bezpieczne Schronienie” w swoim chrześcijańskim rozumieniu ma ewangeliczny i poza denominacyjny fundament. Lozańskie Przymierze (Wyznanie Wiary) wyraża najdokładniej nasze chrześcijańskie zasady wiary.

Dyrektorem jest Åsmund Kilde

N-2090 Hurdal – Norway

+47 404 16 175

e-mail: asmund.kilde@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/trygtlystiftelsen

Kontakt w POLSCE:

Robert Martyniak, Telefon: 602 105 899, E-mail: martyniakar@o2.pl

Więcej informacji: www.facebook.com/ZobaczycRazem/