Konferencja: Kościół a służba osobom niepełnosprawnym, Warszawa, 21.04.2018


kościół a służba osobom niepełnosprawnym 2018

Celem konferencji jest wyposażenie w wiedzę pozwalającą lepiej zrozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zasugerowanie przykładowych sposobów uczynienia lokalnego Kościoła miejscem bardziej przyjaznym dla tej grupy. Konferencja jest skierowana do wszystkich, którzy chcą być wyposażeni do posługi osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Odbiorcami mogą być pastorzy, liderzy grup domowych, pracownicy wśród dzieci, ale także wszyscy zainteresowani problematyką niepełnosprawności.

Miejsce

Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór w Warszawie, ul. Waliców 25, Warszawa

Pokaż na mapie

Koszty

20 zł. (płatne na miejscu)

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: konferencjaschron@tlen.pl

oraz telefonicznie: Barbara Dąbrowska tel. 786 223 461

Tą drogą można uzyskać więcej informacji i wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

 Organizatorzy

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”
Kościół Chrześcijan Baptystów w Warszawie

Patronat medialny

Radio „Chrześcijanin”

Plan Konferencji

10.00 – 10.30

Powitanie i modlitwa

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych – prezentacja, możliwości służby „SChRON”

10.30 – 11.00

Niepełnosprawność w świetle Biblii. Pastor Henryk Kufeld

11.00 – 11.20

Przerwa

11.20 – 12.00

Co dla niepełnosprawnych może zrobić lokalny Kościół? Prof. Anna Zamkowska

12.00 – 12.30

Zobaczyć Razem – Robert Martyniak, Krystyna i Åsmund Kilde prezentacja organizacji Bezpieczne Schronienie / Zobaczyć Razem

12.30- 12.50

Przerwa

12.50 – 13.30

Głusi- służba czy misja? – Pastorzy Rafał i Krzysztof Nowiccy

13.30 – 14.00

Niepełnosprawność ruchowa – Andrzej Czermiński

14.00 – 15.00

Obiad

15.00 – 15.30

Za zasłoną autyzmu Prof. Anna Zamkowska

15.30 – 16.00

Niepełnosprawność intelektualna Agnieszka Górecka

16.00 – 16.15

Przerwa

16.15 – 17.00

Czas wzajemnej inspiracji: co zrobić z tym co usłyszałem? Pomysły jakie się zrodziły w głowach uczestników. Zastosowanie w lokalnych zborach.

 

Mówcy konferencyjni

Henryk Kufeld

Od 1991r. jest pastorem zborów baptystycznych. Ojciec dorosłej córki z zespołem Downa. Od kilkunastu lat wraz z żoną Marylą prowadzą służbę o charakterze duszpasterskim dla rodzin z niepełnosprawnymi intelektualnie dziećmi poprzez obozy wakacyjne i cykliczne spotkania. Prezes Stowarzyszenia Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”.

Anna Zamkowska, dr hab., prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Zaczynała swoja karierę jako nauczyciel szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Od  1993 roku nauczyciel akademicki w Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii. Prowadzi zajęcia biblijne na obozach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i szkolenia dla osób pracujących z nimi. Autor 3 książek i ponad 90 artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe: wsparcie edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami w różnych formach kształcenia, kultura szkoły włączającej uczniów niepełnosprawnych, sieć wsparcia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. V-ce prezes Stowarzyszenia SChRON.

Robert Martyniak – osoba z uszkodzeniem wzroku, jest doradcą w „Zobaczyć Razem” – misji na rzecz ludzi słabowidzących. Doradza w doborze sprzętu optycznego, udziela informacji o ośrodkach prowadzących diagnozę funkcjonalną możliwości wzrokowych, prowadzi doradztwo dla rodziców dzieci z uszkodzonym wzrokiem i osób tracących wzrok

Andrzej Czermiński jest osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa. Zna niepełnosprawność z własnego doświadczenia jako osoba z mózgowym porażeniem dziecięcym. Siłę do pokonywania przeszkód czerpie z Bożego Słowa. Pragnieniem jego serca jest zaszczepiać w ludziach wiarę, która niesie nadzieję i wskazywać na miłość, którą oferuje Pan Jezus Chrystus każdemu człowiekowi, a której moc daje siłę do pokonania wszelkich trudności. Ma żonę i synka. Zdobył licencjat z pedagogiki rewalidacyjnej i teologii baptystycznej oraz tytuł magistra z profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Agnieszka Górecka – mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żyrardowie, członek zarządu SChRONu, organizuje obozy dla młodzieży z niepełnosprawnością „Schronowisko”.