O nas


Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych SChRON  działa już od kilku lat, zostało oficjalnie zarejestrowane jako Stowarzyszenie po numerem KRS: 0000544526 w dniu 20.02.2015.
W naszym Zarządzie są:

Prezes:
Henryk Kufeld
Wice Prezes:
Anna Zamkowska 
Członkowie Zarządu:
Agnieszka Górecka 
Agata Wojewoda 

Cele naszego stowarzyszenia to:

 1. przygotowywanie i wyposażanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie,
 2. zapewnienie rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 3. objęcie opieką charytatywno-opiekuńczą i duchową osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 4. pomoc lokalnym kościołom w opiece duszpasterskiej nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami,
 5. propagowanie i wdrażanie form edukacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych,
 6. propagowanie i wdrażanie różnych form rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 7. edukacja pod kątem zaangażowania osób niepełnosprawnych w życie kościoła,
 8. rozszerzanie kręgu osób zaangażowanych w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wspieranie ich rozwoju osobistego,
 9. wspieranie inicjatyw służących integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem na płaszczyźnie lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
 10. działalność społeczno-kulturalna,
 11. reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.