gluchoniemy
O czym należy pamiętać, rozmawiając z osobą niesłyszącą Niech Twoje ciało (twarz, ręce) i gestykulacja będą skierowane ku osobie, z którą rozmawiasz. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Osoba niesłysząca musi cię obserwować przez cały czas w trakcie twojej wypowiedzi i oczekuje, że ty też będziesz ją obserwować, kiedy ona będzie coś komunikować […]

Rozmowa z osobą niesłyszącą


Andrzej
„Miej serce i patrz w serce” – właściwe postrzeganie osoby z niepełnosprawnością Słowo wstępne Treść niniejszego opracowania charakteryzuje w większości osoby z dysfunkcją narządu ruchu, które zmagają się z trudnościami wynikającymi z uszkodzeń i braków w anatomicznej strukturze, zaburzeń czynności motorycznych, które nie naruszają anatomicznej struktury narządu, deformacji narządu ruchu, […]

Miej serce i patrz w serce


profAnnaZ
Z radością informujemy że podczas spotkania wigilijnego z radomskimi organizacjami pozarządowymi w dniu 15 grudnia 2015 Prezydent Miasta Radomia wręczył akty powołania członkom Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi. W skład zespołu weszła nasza pani prezes Anna Zamkowska reprezentująca Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SChRON”. Gratulujemy i życzymy […]

Anna Zamkowska powołana …niepelnosprawnoscruchowa
Co to jest niepełnosprawność ruchowa? Niepełnosprawność ruchowa to nieprawidłowa budowa i/lub funkcjonowanie ciała spowodowana przez wady wrodzone, choroby bądź inne uszkodzenia powstałe w toku życia. Jednocześnie z niepełnosprawnością ruchową występować mogą choroby przewlekłe lub inne rodzaje niepełnosprawności – słuchowa, wzrokowa, intelektualna, czy autyzm. Jakie są rodzaje niepełnosprawności ruchowej? Przykładami niepełnosprawności […]

Niepełnosprawność ruchowaIMAG1699
Zdjęcia ze spotkania służby wśród niepełnosprawnych i ich rodzin, które odbyło się 21.11.2015 w Kościele Chrześcijan Baptystów w Lublinie. Spotkanie dotyczyło historii o kobiecie uzdrowionej przez Jezusa w sabat.

Spotkania 21.11.2015 w LublinieKoalicja na rzecz rodzicielstwa zatępczego 1
Stowarzyszenie SChRON przyjęte jako członek wspomagający do Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej W dniu 9 października 2015 roku odbyło się w Krośnie Walne Zebranie Zarządu Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. „Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej” – http://www.koalicja.org/, jest to grupa praktyków z całej Polski, której misją jest […]

Jesteśmy w Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej


gluchoniemy
Uszkodzenie słuchu to niepełnosprawność, która jest niewidoczna. Czasem możliwa jest do rozpoznania przez wnikliwego obserwatora, który dostrzeże przy uchu urządzenie wspomagające słyszenie, np. aparat słuchowy (technika jednak zmierza do coraz większej miniaturyzacji, więc bywa to czasem trudne). Niesłyszący większej grupie mogą posługiwać się językiem migowym i przez to „stać się […]

Spotkanie z osobą z uszkodzonym słuchem


IMAG1017_BURST002_COVER
Służba wśród niepełnosprawnych w Kościele Chrześcijan Baptystów w Lublinie jest kontynuacją spotkań prowadzonych od 1966 roku przez Marię i Henryka Kufeldów. Od kilku lat odpowiedzialną za służbę jest siostra Anna -Barbara R. W przygotowanie zajęć zaangażowane są Siostry : Ewa M., Halina Ch., Kaye H., oraz Joanna D.  Rozważanie Bożego […]

Nasze comiesięczne spotkania w LublinieApostołowie
Foto-wspomnienia Sprawozdanie z obozu dla rodzin z niepełnosprawną młodzieżą – Jurata 2015 Tegoroczny obóz dla rodzin z młodzieżą niepełnosprawną, odbył się w dniach 8-21 sierpnia w Juracie, położonej w Zatoce Puckiej. Profilaktyczny Dom Zdrowia, w którym gościliśmy po raz pierwszy, spodobał się wszystkim uczestnikom. Spokojna atmosfera Juraty, bliskość morza, przyjazny […]

Obóz letni Jurata 2015