archiwum etykiety: Niepełnosprawność głębsza


ir8jpujh
prof. Anna Zamkowska Definicja i stopnie niepełnosprawności intelektualnej Niepełnosprawność intelektualna jest to „niepełnosprawność powstająca przed 18. rokiem życia, charakteryzująca się istotnymi ograniczeniami zarówno w funkcjonowaniu intelektualnym,             jak i w zachowaniu przystosowawczym, które definiowane jest poprzez adaptacyjne umiejętności poznawcze, społeczne i praktyczne” (R.Luckasson i in.,2002)   Stopnie upośledzenia umysłowego (DSM-IV) lekkie […]

Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym