archiwum etykiety: Niepełnosprawność ruchowa


Martyn Sibley and Srin Madipalli, founders of Disability Horizon magazine
Wstęp Niniejsze opracowanie ma charakter wprowadzający w problematykę dotyczącą niepełnosprawności ruchowej. Ma ono zaznajomić potencjalnego czytelnika z kluczowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z rozpatrywanym problemem. Odbiorcy, którzy zechcą zapoznać się treścią tu zawartą powinni pamiętać, iż autor tylko sygnalizuje jego zdaniem najważniejsze kwestie związane z przedmiotem studium. Należy również podkreślić, […]

Niepełnosprawność ruchowa – od poznania do współdziałania


niepelnosprawnoscruchowa
Co to jest niepełnosprawność ruchowa? Niepełnosprawność ruchowa to nieprawidłowa budowa i/lub funkcjonowanie ciała spowodowana przez wady wrodzone, choroby bądź inne uszkodzenia powstałe w toku życia. Jednocześnie z niepełnosprawnością ruchową występować mogą choroby przewlekłe lub inne rodzaje niepełnosprawności – słuchowa, wzrokowa, intelektualna, czy autyzm. Jakie są rodzaje niepełnosprawności ruchowej? Przykładami niepełnosprawności […]

Niepełnosprawność ruchowa